Op de Krulder bieden we onderwijs op maat. Hiervoor gebruiken we alleen methodes die zich ruimschoots bewezen hebben. We maken gebruik van veel elementen van het Daltononderwijs. We blijven ons onderwijs continu verbeteren en nemen daarin een lerende houding aan. 

Kindvriendelijk
Ons onderwijs komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Onze leerlingen leren zichzelf en de wereld om zich heen goed kennen; weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid. Onze methode biedt duidelijke voordelen als het zuiver gaat om leren:

* Kinderen krijgen ruimte om op hun eigen niveau te werken. Met name onze weektaken zorgen voor een goede afstemming per kind.
* Kinderen kunnen efficiënt leren door meer tijd te besteden aan vakken waarin ze minder goed zijn en minder tijd aan vakken waarin ze goed zijn.
* Kinderen leren plannen en hun werk in te delen, wat in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij goed van pas komt.
* Kinderen leren samenwerken, waardoor er meer respect voor elkaar ontstaat en er rekening met elkaar wordt gehouden.
* Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk en materiaal. 


Goede instructie
Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het directe instructie-model aangepast zodat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd voor de leerlingen ontstaat en tevens meer dialoog tussen de leerlingen onderling. Belangrijk voor de leerkracht is een goede voorbereiding:


Vrijheid in gebondenheid
Vrijheid in gebondenheid betekent bij ons: omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van het kind. Onze leerlingen krijgen veel vrijheid in het plannen en organiseren van hun werk. Dat betekent niet dat alles kan en mag. Stap voor stap leren kinderen om die vrijheid te hanteren en verantwoordelijke keuzes te maken. De leerstof is in grote lijnen hetzelfde als op andere scholen. Die wordt bepaald door de kerndoelen van de overheid, de samenleving en het schoolplan.  


Zelfstandigheid
Ons onderwijs wil van de leerlingen zelfstandige, zelfverzekerde mensen maken. Daarom wordt van de kinderen verwacht dat ze eerst zelf naar oplossingen zoeken voor problemen. Door steeds zelfstandiger na te denken krijgen ze een beter begrip. Wij geven hiervoor veel ruimte. Na een korte klassikale of individuele uitleg gaan de leerlingen zelf aan de slag met de stof in de vorm van taken. Kleuters beginnen met kleine overzichtelijke taken; later worden de taken steeds groter en ingewikkelder.


Samenwerking                                                                                                                                                                                               Om straks als volwassene in de maatschappij mee te draaien, moeten kinderen leren samenwerken. Ook met mensen die ze niet zelf kiezen. Wij stimuleren daarom dat kinderen elkaar om hulp vragen en helpen met problemen. Bijvoorbeeld door spelen in groepjes in de onderbouw, of bij rekenopdrachten in de bovenbouw. Daardoor leren ze des te beter. Ze merken hoe belangrijk het is om rekening te houden met anderen en iets voor elkaar over te hebben. En dat helpen niet hetzelfde is als voorzeggen.