Respect voor elkaar


Ons onderwijs is erop gericht om alle leerlingen een veilige, warme en rustige omgeving te geven waarin ze de ruimte krijgen om zichtzelf te zijn. Daarin leren kinderen het best en het is een voorwaarde voor vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Daarom is wederzijds respect bij ons een kernwaarde.    

Regels en grenzen
Wij willen op school een ongedwongen en open sfeer creëren, waarin elk kind wordt gezien, waarin anders zijn kan en mag, maar nooit ten koste van elkaar. Zo'n sfeer van vrijheid en respect kan alleen bestaan als regels en regelmaat gerespecteerd worden. Het is de bedoeling dat onze leerlingen zelf leren waar de grenzen liggen en deze bewaken. Waar dat nog niet lukt, helpen de leerkrachten. Dat gebeurt altijd in overleg. Zo onstaat een prettig schoolklimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.