Leren plannen

  

Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken worden voor onze leerlingen vanzelfsprekend doordat het werk verdeeld is in taken die ze zelf leren plannen.

Taken
De weektaken bestaan uit taken die af moeten zijn (verplichte taken) en keuze taken. Keuzetaken horen er altijd bij, maar welke het wordt, kiest elk kind voor zichzelf. Zo kunnen leerlingen extra aandacht besteden aan onderwerpen die ze leuk vinden en hun eigen talenten ontplooien. 


Keuzes maken 

Plannen, organiseren en keuzes maken gaat daarbij vanzelf: wat doe je wanneer; roep je de hulp van de leerkracht of medeleerlingen in? Waar ga je werken? We werken met duidelijke symbolen, zoals de dagkleuren waarmee de dagen van de week gemakkelijk te herkennen en in te delen zijn. Ook helpt het stoplicht om te zien of de leerkracht wel of niet benaderd kan worden.