Vertrouwenspersoon (VP)

 

Op iedere basisschool in Nederland dient er een vertrouwenspersoon aangesteld te zijn. Bij ons op de Krulder is dat Annelies Kornet. Zij vervult deze taak en is beschikbaar op haar werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. 

De VP (vertrouwenspersoon) is er voor de leerlingen, leerkrachten maar ook voor u als ouders / verzorgers. 

Wanneer er een situatie ontstaat waarbij onderling geen mogelijkheid bestaat tot concessie kan de VP ingeschakeld worden om te luisteren en te adviseren.