GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)


De wet verplicht elke school tot een medezeggenschapsraad (MR) die bij een aantal zaken op het gebied van het onderwijs inspraak heeft via advies- of instemmingsrecht. De schooldirecteur is daarop aanspreekbaar.
 
De Krulder maakt sinds 2003 deel uit van een stichting waarin elf openbare basisscholen uit de Duin- en Bollenstreek zijn ondergebracht. Op dit overkoepelende niveau worden de gemeenschappelijke belangen verzorgd. Het is vaak lastig om dergelijke zaken met alle elf apart te regelen. Daarom is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad ingesteld (GMR).
 
De MR heeft een aantal rechten en plichten aan deze GMR overgedragen, zodat deze invloed kan uitoefenen op het gemeenschappelijke beleid. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn.
 
Elke schooldirecteur is verantwoordelijk voor zijn eigen school en is de belangrijkste gesprekspartner van de MR. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en is de belangrijkste gesprekspartner van de GMR.
 
De Krulder wordt in de GMR vertegenwoordigd door één ouderlid. Wij zijn op zoek naar een ouder, heeft u interesse of wilt u meer weten, loop even binnen bij de directeur. 


Voor verdere informatie over de GMR verwijzen we u naar de website van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek: OBODB.