HVO

 
Op onze school bestaat de mogelijkheid om de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het vrijwillige keuzevak humanistisch vormingsonderwijs (HVO) te laten volgen. Kinderen krijgen een try out les en mogen daarna beslissen (met u als ouder) of het gehele jaar deel wordt genomen aan de lessen.

 

Humanistisch vormingsonderwijs

Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven, met de bedoeling om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen de kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
De lessen HVO worden gegeven door een vakdocent. Als u meer informatie over het vak HVO wilt hebben, loopt u bij directie even binnen!