Leerlingvolgsysteem, leerlingbegeleiding, zorg op maatOm de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen goed te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling, houden wij hun vorderingen zo nauwkeurig mogelijk bij. Elke leerkracht houdt hiervoor een groepsadministratie bij, waarin onder meer van elk kind de resultaten van de toetslessen worden genoteerd. Deze toetslessen zijn een onderdeel van de bij ons op school in gebruik zijnde methoden.

Daarnaast nemen de leerkrachten van groep 3 t/m 7 twee à drie maal per jaar toetsen (Cito) af op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Deze toetsen, die voor het leerlingvolgsysteem worden gebruikt, staan los van de methoden die wij op school gebruiken. Het zijn zgn. niet-methodegebonden toetsen. Met behulp van o.a. de uitslagen van deze toetsen kunnen wij de kinderen signaleren die uitvallen of bovengemiddeld scoren. Ook komen eventuele tekortkomingen in de methoden aan het licht. In groep 1 en 2 worden de toetsen ordenen, ruimte en tijd en taal voor kleuters afgenomen. Naast deze toetsen worden de kinderen regelmatig geobserveerd, waardoor tijdig problemen in de ontwikkeling gesignaleerd kunnen worden. Indien nodig, wordt er extra begeleiding gegeven.
 

Leerlingbegeleiding

Een aantal jaren geleden is het "Weer Samen Naar School" - project gestart. Het heeft tot doel de zorg in het basisonderwijs te vergroten en door een betere toerusting het aantal verwijzingen naar vormen van speciaal onderwijs te verminderen. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband "Duin- en Bollenstreek". Een aantal kinderen kan met extra begeleiding van de school en/of met ondersteuning vanuit het speciaal basisonderwijs (ambulante begeleiding) met een aangepast programma op onze school blijven.